Naše služby

ENERGETICKÉ PROJEKTY s.r.o. nabízí pro vlastníky bytových domů:

  • analýzu možného využití IROP pro financování úsporných opatření (prověření splnění kritérií a podmínek, předběžné vyčíslení výše dotace a nutné spoluúčasti)
  • zpracování rozpočtu
  • zpracování PENB (Průkaz energetické náročnosti budov)
  • zpracování projektové dokumentace
  • zajištění příloh k žádosti o dotaci, pomoc s vytvořením dokladů a získáním stanovisek (stavební úřad, CRR)
  • zpracování a podání žádosti v elektronickém prostředí MS2014+
  • zastupování žadatele o dotaci při práci v MS2014+ a při jednání s regionálními pracovišti Centra Regionálního Rozvoje (CRR)
  • následný dotační management po celou dobu udržitelnosti dotačního projektu
Další informace o programu IROP najdete zde

Kontaktujte nás